Σημείωση: Ἀπό 1/1/2021 θά γίνεται Ἑρμηνεία εἰς τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς

Θ΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Η΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Ζ΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Ε΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Δ΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Γ΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Β΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Α΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ

Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Κυριακή ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

Ι΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

Θ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

Η΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

Ζ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

ΣΤ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

Ε΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

Δ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου

Γ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου (Τῶν Νεομαρτύρων)

Β΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου (Τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων)

Α΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου (Τῶν Ἁγίων Πάντων)

Η΄ Κυριακή μετά τό Πάσχα (Τῆς Πεντηκοστῆς)

Ζ΄ Κυριακή μετά τό Πάσχα (Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Συνόδου)

ΣΤ΄ Κυριακή μετά τό Πάσχα (Τοῦ Τυφλοῦ)

Ε΄ Κυριακή μετά τό Πάσχα (Τῆς Σαμαρείτιδος)

Δ΄ Κυριακή μετά τό Πάσχα (Τοῦ Παραλύτου)

Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)

Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Τῆς Ὀρθοδοξίας

Τῆς Τυρινῆς

Τῆς Ἀποκρέῳ

Τοῦ Ἀσώτου

Τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου

Τῆς Χαναναίας

Τοῦ Ζακχαίου

Τῶν 10 Λεπρῶν

Μετά τά Φῶτα

Πρό τῶν Φώτων

27/12/2020 Τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ἡ σημασία τῆς Ἐργασίας - Διακονίας

26/12/2020 Ἡ Σύναξη τῆς Θεοτόκου καί οἱ ἄλλες Συνάξεις. Τό δόγμα τῆς ἐνανθρωπίσεως

25/12/2020 Χριστούγεννα. 2020 χρόνια ἀπό τή Σάρκωση τοῦ ΛΟΓΟΥ

23/12/2020 1770 χρόνια ἀπό τό 250 μ.Χ. τήν ἐποχή τῶν ἡρώων τῆς Πίστεως

22/12/2020 Τό φωτοστέφανο

21/12/2020 Κυριακή τῆς πρό Χριστοῦ Γεννήσεως

18/12/2020 Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

17/12/2020 Οἱ μεγάλες Προφητεῖες. Ὁ μεγάλος Προφήτης. Τά ἔσχατα.

16/12/2020 Ἡ ἱστορία τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἀναφορές καί ἐρωτήματα.

14/12/2020 Τό Μεγάλο Δεῖπνο. Ἡ θεία Εὐχαριστία. Ἡ προετοιμασία.

12/12/2020 Ὁ ποιμήν ὁ καλός καί ἡ ἀξία τῆς ἁπλότητος.

10/12/2020 Ψάχνοντας μέ καλή προαίρεση, βρίσκεις τήν Ἀλήθεια. Ἡ ἀξία τῶν Ψαλμῶν.

9/12/2020 Ἁγνότητα, Στειρότητα καί Μητρότητα.

8/12/2020 Ὁ Ὅσιος Πατάπιος καί ἡ ἱστορία του.

7/12/2020 Δεκάτη (Ι΄) τοῦ Λουκᾶ. Ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ὑποκρισία τῶν ἀνθρώπων.

6/12/2020 Μεγάλες, ἐκκλησιαστικές μορφές. Ἅγιος Νικόλαος.

5/12/2020 Μεγάλες, ἀσκητικές, καί ἅγιες μορφές. Σάββας ἡγιασμένος.

4/12/2020 Μεγάλες, Ταπεινές, καί Σύγχρονες μορφές. Γλυφός Πέτρος.

3/12/2020 Ἰατρική. Ἀσθένεια καί θεραπεία.

2/12/2020 Διαθήκη, Προφητεία, καί Ἐκκλησία.

1/12/2020 Προφητεία, ἀναπόφευκτη κρίση Θεοῦ καί τιμωρία.

30/11/2020 Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν; Τόν ἔχουμε μέσα στήν καρδιά μας;

27/11/2020 Πόση ὑπομονή καί ἀνδρεία ἔχουμε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Χριστιανοί;

25/11/2020 Σέ τί διαφέρει ἡ Αίκατερίνη ἀπό τίς περισσότερες σημερινές κοπέλες;

21/11/2020 Τί ἀκριβῶς μᾶς διδάσκει ἡ πολυδιάστατη ἁγνότητα τῆς Θεοτόκου;

14/11/2020 Τά προσόντα τῶν κληρικῶν κατά τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

13/11/2020 Μερικές σκέψεις πάνω στό ἀνάγνωσμα τῆς σοφίας Σολομῶντος (Παρ. ι΄ 31).

11/11/2020 Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἀνώτερη ἀπό τίς ἄλλες γλῶσσες;

1/11/2020 Ἡ ἀρχή. Λίγα λόγια γιά τό βάλσαμο.