1 Νoεμβρίου 2020. Κοσμᾶ καί Διαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐξ Ἀσίας

Λίγα λόγια γιά τό βάλσαμο.

Τό βάλσαμο εἶναι φυτό πού ὑπάρχει σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου. Χρησιμοποιήθηκε ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Τό ἀναφέρει ὁ Ἰπποκράτης ὡς φάρμακο γιά τή θεραπεία τῶν νευρολογικῶν παθήσεων, ὁ Γαληνός καί ὁ Διοσκουρίδης ὡς διουρητικό, ἐμμηναγωγό, αἱμοστατικό καί κυρίως ὡς ἐπουλωτικό τῶν πληγῶν πού γινόντουσαν ἀπό τά σπαθιά, γιά τό λόγο αὐτό ὀνομάστηκε καί σπαθό-χορτο. Ἦταν ὅμως καί τό περίφημο «ἴαμα» τῶν ἀρχαίων Σπαρτιατῶν, σάν φάρμακο τῶν πληγῶν μετά τίς μάχες.

Χιλιάδες μελέτες σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο διαπίστωσαν ὅτι περιέχει πολλές χρήσιμες φαρμακευτικές οὐσίες, ἀλλά χρειάζεται προσοχή ὅταν χρησιμοποιῇται μαζί μέ ἄλλες οὐσίες καί μπορεῖ νά ἔρχεται σέ σύγκρουση, διότι ἐπιδρᾶ στό μεταβολισμό πολλῶν φαρμάκων καί τόν ἐπιταχύνει, ὅπως μέ ἀντιβιοτικά καί κυκλοσπορίνη.

Ἡ χρήση τῆς ὀνομασίας «Βάλσαμο» δέν ἔχει τήν ἔννοια κάποιας φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, άλλά μέ συμβολικό τρόπο ἀναφέρεται σέ εὐαγγελικές, θεολογικές καί Πατερικές συμβουλές γιά τήν ἐπούλωση τῶν σωματικῶν καί ψυχικῶν πληγῶν πού παρουσιάζονται συχνά στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἔννοιά του λοιπόν εἶναι ὅτι τό βάλσαμο εἶναι κάτι πού ἀνακουφίζει τή θλίψη καί τόν ψυχικό πόνο. Γι' αὐτό ὅταν λέῃ κάποιος· «Ἡ συμπαράστασή σου στόν πόνο μου εἶναι βάλσαμο γιά μένα» αἰσθάνεται μεγάλη βοήθεια. Ἔτσι καί ἐμεῖς ἐλπίζουμε ὅτι· «ὅπως ὁ λόγος τῶν Πατέρων ἐμπεριέχει ἀληθινή «ζωή», ἔτσι καί ἡ ἰστοσελίδα αὐτή, θά συμβάλῃ πνευματικά σάν «βάλσαμο» ἐπουλωτικό στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων».