27 Νoεμβρίου 2020. Τοῦ Ὁσίου Ναθαναήλ

Πόση ὑπομονή καί ἀνδρεία ἔχουμε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Χριστιανοί;

Πολλές φορές ἔρχονται στούς ἀνθρώπους δυσκολίες, πού ἔχουν νά κάνουν μέ διάφορες αἰτίες τίς ὁποῖες μόνο ὁ Θεός γνωρίζει γιατί τίς ἐπιτρέπει. Πάντα ὑπῆρχαν δυσκολίες. Καμία ἐποχή δέν ἦταν χωρίς προβλήματα, χωρίς ἀρρώστιες καί ἀνθρώπινα βάσανα. Ἀλλά κυρίως χωρίς πειρασμούς.

Σήμερα μεταξύ τῶν ἄλλων ἁγίων ἑορτάζει καί ὁ ὅσιος Ναθαναήλ, τόν ὁποῖο λίγοι Χριστιανοί γνωρίζουν. Καί κυρίως, λίγοι γνωρίζουν τήν ὑπομονή πού ἔδειξε καί τόν ἀγῶνα πού διεξήγαγε. Ὁ Ὅσιος Ναθαναήλ ἦταν ἕνας ἀσκητής πού ἔζησε 37 ὁλόκληρα χρόνια μέσα στό κελλί του, χωρίς νά βγῇ ἀπό τήν πόρτα, μαχόμενος τόν δαίμονα, ὁ ὁποῖος τόσο πολλά τοῦ ἔκανε γιά νά τόν ἀναγκάσῃ νά βγῇ ἔξω άπό τήν καλύβα του, ὅσα δέν μπορεῖ κανείς οὔτε νά διηγηθῇ. Μέ αὐτόν τόν ἀσκητή ἀσχολεῖται ὁ Παλλάδιος στό Λαυσαϊκό, ἀφηγούμενος τά παράδοξα τῆς ζωῆς του.

Λέγει λοιπόν σέ ἐκεῖνο τό βιβλίο ὅτι οἱ δαίμονες προκαλοῦσαν πολλές καταστάσεις γιά νά μπερδεύσουν τόν Ὅσιο καί νά τόν κάνουν νά ἀθετήσῃ τό σκοπό του. Ἄλλοτε προσπαθοῦσαν νά τόν ρίξουν στήν ἀκηδία, ἄλλοτε προκαλοῦσαν παράξενους καί τρομακτικούς θορύβους, ἄλλοτε μεταμορφωνόντουσαν σέ ἀδύνατους καί ἀνήμπορους, ζητώντας δῆθεν βοήθεια καί ἄλλοτε τόν ὠθοῦσαν στήν φιλοξενία καί τόν δῆθεν σεβασμό γιά νά τόν συγχύσουν μέ τά ὕπουλα τεχνάσματά τους. Αὐτός ὅμως ζητώντας τή βοήθεια τοῦ Θεού ξεπερνοῦσε ὅλες τίς δυσκολίες.

Διότι, ὅπως λέγει ὁ Συμεών ὁ Νέος θεολόγος· «μέ τήν ὑπομονή ἐξαγοράζουμε τήν ἀνδρεία τῶν ψυχῶν μας καί ἀντιμετωπίζουμε τούς πειρασμούς» (Ταμεῖον Ἁγίου Συμεῶνος τοῦ Νέου Θεολόγου, Γεώργιος Δ. Γλετζάκος, ἐκδόσεις «Κουκκίδα», σελ. 321). Ὁ Ὅσιος Ναθαναήλ λοιπόν εἶναι ὑπόδειγμα ἀγωνιστοῦ πού μᾶς διδάσκει ὅτι ποτέ δέν πρέπει νά παρεκλίνουμε τοῦ σκοποῦ μας καί νά πέφτουμε στίς παγῖδες τοῦ πονηροῦ, ἀλλά νά ἐπικαλούμεθα τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί νά ἀντιμετωπίζουμε τά πάντα μέ ὑπομονή, σταθερότητα καί ἀνδρεία.