ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021

2021 Χρόνια πέρασαν ἀπό τή σκοτεινή ἐκείνη νύχτα πού μετατράπηκε ξαφνικά σέ ἕνα λαμπερό καί ἁγιασμένο ΑΙΩΝΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ πού φωτίζει μέ μοναδικό τρόπο τά βήματα τῶν πραγματικῶν πιστῶν Χριστιανῶν.

Οἱ ἄρχοντες καί οἱ κρατοῦντες ἀπόντες τότε. Μόνο ἀγράμματοι βοσκοί καί παραπεταμένοι τῆς ζωῆς.

Τό ἴδιο καί σήμερα. Μέσα στήν ἀστραφτερή στολή τῶν ἀνθρώπων τῆς κάθε ἐξουσίας κρύβεται ἡ γύμνια τους. Μοιάζουν σάν τόν χαλκό καί τό ἀλλαλάζων σκύμβαλο, δίχως ἐνδιαφέρον, πόνο, συμπόνοια γιά τό βρέφος πού κριώνει. Γιορτάζουν μέ τύμπανα καί ἐπίσημους τραγουδιστές καί ὁ φτωχός, ὁ ἄρρωστος, ὁ πονεμένος ὑποφέρει.

Γι' αὐτούς εἶπε ὁ Χριστός «Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καί οἰ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὑεργέται καλοῦνται. Ὑμεῖς δέ οὐχ οὕτως, ἀλλ' ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος καί ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. κβ΄ 25).

Ἔτσι λοιπόν δέν μπαίνει ὁ Χριστός, τό θεῖο βρέφος, ὁ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Σωτήρας μέσα στίς καρδιές.

Ὁ Χριστός ἀγαπάει τή φάτνη, τά ζῶα, τούς ἀγράμματους βοσκούς καί ὄχι τά σαλόνια.

Δέν ταυτίζεται μέ τήν κοσμική λάμψη καί μέ τήν ἀνθρώπινη ἀλαζονεία, οὔτε μέ τήν καταπάτηση τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ πραγματική χαρά, πού δέν μπορεῖ νά τήν στερήση κανείς ἀπό τόν ΑΛΗΘΙΝΟ ἄνθρωπο.

Εἶναι ταυτόχρονα Πατέρας καί ἀδελφός κάθε γνησίου στρατιώτου πού τόν ἀναζητᾶ μέ πόθο καί ζητᾶ νά τόν βάλῃ μέσα στά τρίσβαθα τῆς καρδιᾶς του. ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΑΥΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ Γιά νά γεννηθῇ καί μέσα στήν καρδιά ὁ Σωτήρας Χριστός.